Rakentaminen

Rakennusvalvonta ohjaa kunnassa rakentamista.

HUOM. Rakennusvalvonta ja mittaustoimi hoitavat sovitut asiakaskäynnit myös poikkeusaikana (korona)

Ennakko-ohjauksella varmistetaan rakennusten soveltuvuus ympäristöön ja kunnan yleiseen rakennuksissa noudatettavaan linjaan sekä valvotaan voimassaolevien ohjeiden ja määräysten noudattamista rakentaessa.