Yleiskaavat

Yleiskaavan tarkoituksena on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Lain mukaan kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja pitämisestä ajan tasalla.

Vireillä olevat yleiskaavat

Yleiskaavat, vireillä olevat

0.1 Kanta-Liedon osayleiskaava

0.2 Maaria-Ilmarinen osayleiskaava

(0.4 Tarvasjoen keskustan osayleiskaava)
 

Lainvoimaiset yleiskaavat

Yleiskaavat, lainvoimaiset

Liedon yleiskaava 2020

Tarvasjoen strateginen yleiskaava