Kuntalaisille tarkoitettu kaavoitusopas on julkaistu

Julkaistu 10.2.2017 klo 10.24


Kaavoja valmistellessaan kunnan  on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Osallisia
ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut joiden oloihin kaava vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt (mm. asukas- ja ympäristöyhdistykset, kylätoimikunnat), joiden toimialaa kaavoitus käsittelee.

Osallistumalla kansalaiset saavat mielipiteensä ja näkemyksensä suunnittelijoiden tietoon.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on julkaissut Osallistu Kaavoitukseen kuntalaisen oppaan (toim. Merja Haliseva-Soila)

pdf Osallistun kaavoitukseen Kuntalaisen opas (2017)