Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa antaa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus).

Vuoden 2020 kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Liedossa kaavoituskatsauksen toteuttamisesta vastaa kaavoitus- ja rakennuslautakunta.

Vuoden 2020 kaavoituskatsaus julkaistiin Lietonen -lehdessä ja jaettiin Turun Tienoon liitteenä 27.2.2020.

pdf Kaavoituskatsaus 2020

pdf Kaavoituskatsaus 2020, pelkät kartat
 

Vuosien 2020-2022 kaavoitusohjelma

Kunnanvaltuusto on 11.11.2019 hyväksynyt vuosien 2020 - 2022 kaavoitusohjelman osana talousarviota.

pdf  Kaavoitusohjelma 2020 - 2022 
 

Vuosien 2020-2022 tontinluovutusohjelma

Kunnanvaltuusto on 11.11.2019 hyväksynyt vuosien 2020 - 2022 tontinluovutusohjelman osana talousarviota.

pdf  Tontinluovutusohjelma 2020 - 2022