Etusuoran jatko, asemakaava

Liedon kaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi asemakaavan 27.5.2020.

Asemakaava on tullut voimaan__.__.2020.