5.47 Luolakallion asemakaavan muutos

Littoinen

Luolakallion asemakaavan muutos

vireilletulo ja luonnos                                   

Luolakallion asemakaavan muutoksella laajennetaan T-2- korttelin 54173 tonttia 3 etelään ja hieman itään päin. Pohjois- ja koillispuolelle osoitetaan suojaviheralue, jolle voidaan sijoittaa suojavalliksi alueelta tulevia pilaantumattomia pintamaita suunnitelmallisesti. Pintamaiden sijoittelun loputtua alue on metsitettävä sekapuustolla. Lisäksi tehdään pieniä tarkistuksia.

Asemakaava on vaikutuksiltaan vähäinen, joten lopullisen hyväksynnän tekee kaavoitus- ja rakennuslautakunta.

Asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä virka-aikana 24.3.-6.4.2020 Liedon kunnantalolla, Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut .

Mahdolliset huomautukset kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 6.4.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella: kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, kaavoitustoimi, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:
kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395 tai kaavoitus(a)lieto.fi.