4.25 Matintalo 3, asemakaava

Loukinainen

Matintalo 3, asemakaava

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti pidetään Matintalo 3, asemakaavaehdotus julkisesti nähtävänä virka-aikana 2.7. - 14.8.2020 (kunnantalo suljettu 29.6.-26.7.2020) Liedon kunnantalolla, osoitteessa Kirkkotie 13, kaavoitustoimi.

Matintalo 2 kaava-alueesta on rajattu Matintalo 3 kaava-alueeksi Ratuntien eteläpuoli sekä Ratun Tallin alue. Aluetta on suunniteltu maanomistajien kanssa yhteistyössä ja koska yksityisen maalle tehdään merkittäviä muutoksia, kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville Matintalo 3 nimellä.

Kaavaehdotuksessa kunnan maalle on osoitettu yksi asuinpientalojen tontti (AP) ja kaksi rivitalotonttia (AR) yhteensä noin 40 asunnolle sekä virkistysaluetta ulkoilupolkuineen.

Ratun tallin alue on asuntorakentamisen lisäksi osoitettu osittain urheilu- ja virkistyspalvelujen alueena (VU) ja virkistysalueena (VL). Lisäksi kaava-alueelle on osoitettu lähipalvelurakennusten alue.

Asemakaavalla muodostuu korttelit 42093-42100 sekä katu-, virkistys- ja erityisaluetta.

Mahdolliset muistutukset asemakaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 14.8.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella; kirjaamo(a)lieto.fi tai Liedon kunta, Kunnanhallitus, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta
:
kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395 (lomalla 6.-31.7.) tai
kaavoitus(a)lieto.fi.