3.25 Halmelan laajennus 3 asemakaava ja asemakaavan muutos

Liedon kaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi asemakaavan 18.11.2020.

Asemakaava on tullut voimaan__.__.2020.