1.28 Huoltomiehentien asemakaava ja asemakaavan muutos

Nuolemo

luonnos

Liedon kunnanvaltuuston 11.11.2019 hyväksymässä kaavoitusohjelmassa 2020-2022 Huoltomiehentien asemakaava ja asemakaavan muutos on aikataulutettu tehtäväksi vuoden 2020 aikana.

Kaavatyön tavoitteena on voimassa olevan yleiskaavan mukaisen työpaikka-alueen kaavoittaminen sekä tutkia yleiskaavan mukaisen pientaloalueen sijoittamista alueelle. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on ratkaista nykyinen liikenteellisesti haasteellinen 10-tien risteysalue, niin Huoltomiehentien puolelta, kuin Vanhan Tyllintien liittymästä. Vanhan Tyllintien osalta selvitetään kaavatyössä mahdollisuus läpiajon katkaisemiseen, koska yleiskaavan mukaista kokoojakatua ollaan avaamassa 10-tielle, jolloin Tyllin sekä Talviniityn alueen liikenne voidaan purkaa myös sitä kautta.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä virka-aikana 1. – 30.10.2020 Liedon kunnantalolla Kirkkotie 13, kaavoitustoimi.


Mahdolliset huomautukset kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 30.10.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella: kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, Kaavoitus- ja rakennuslautakunta,PL 24, 21421 Lieto.