Kaavat ja kiinteistöt

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavajärjestelmään kuuluvat maakuntakaavat, yleiskaavat ja asemakaavat. Liedon osalta maakuntakaavan laatii Varsinais-Suomen liitto (ks. linkki alempana). Kunta laatii ja hyväksyy yleiskaavat ja asemakaavat. Merkitykseltään vähäiset asemakaavat hyväksyy kaavoitus- ja rakennuslautakunta ja muut asemakaavat kunnanvaltuusto.

Maakuntakaavassa käsitellään maakunnan kannalta keskeisiä asioita, yleiskaava keskittyy kunnan tai kunnan osan maankäytön yleispiirteiseen suunnitteluun ja asemakaava lähiympäristön tarkempaan suunnitteluun.

Yleiskaavasta sekä vireillä olevista asemakaavoista löytyy tietoa vasemman puolen linkkilistasta. Alempana muita maankäytön suunnitteluun liittyviä linkkejä.

Kaavayhdistelmä (ajantasa-asemakaava)

Liedon kunnan alueella voimassa olevat asemakaavat löytyvät ajantasaisena ja yhtenäisenä alla olevasta linkistä avautuvasta karttaojelmasta.

Kaavayhdistelmä 

Voit tulostaa kaavayhdistelmästä kaavaotteita mittakaavassa, toiminto löytyy yläpalkista kohdasta Tulosta > Mittakaavatulostus.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset saat esiin laittamalla päälle vasemman laidan Aineistot-näkymästä karttatason Kaavoitus > Asemakaavamerkinnät ja klikkaamalla kaava-aluetta.

Linkkejä:

Maaria-Ilmaristen osayleiskaava , linkki Turun kaupungin sivuille. Liedon sivuilta kaava löytyy kohdan "Yleiskaavat" alta.

Tietoa maakuntakaavasta: Voimassa oleva maakuntakaava
Tietoa maakuntakaavasta: Vireillä olevat maakuntakaavat

Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 , linkki kaupunkiseutuyhteistyön sivuille. Liedon kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennemallin 21.5.2012.

Valtion ja Turun kaupunkiseudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016 - 2019. Liedon kunnanvaltuusto on hyväksynyt sopimuksen 23.5.2016.

E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki , linkki Väylä-viraston hanketta käsittelevälle sivulle.

Mt 2200 Kaarinantien kääntö, ympäristövaikutusten arviomenettely (YVA) , linkki Väylä-viraston hanketta käsittelevälle sivulle.

Valtatie 10 Liedon keskustan ohitus , linkki Väylä-viraston hanketta käsittelevälle sivulle.

pdf Maapoliittinen ohjelma 2020- 2022

PDF-tiedostojen katselua varten voit ladata ohjelman alla olevaa logoa painamalla:

acrobat.gif